Καινοτομίες και λύσεις online

Η e-helix ειδικεύεται στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων και εφαρμογών για το χώρο της εστίασης. Με μακρόχρονη πορεία και με ένα ευρύ πελατολόγιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό – μέλος του ομίλου indexx.gr – καλύπτουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και διευρύνουμε συνεχώς το φάσμα των υπηρεσιών μας. Στα πλαίσια της συνεργασίας, κάνουμε ευέλικτες προτάσεις στους πελάτες μας με άξονα πάντα την δύσκολη και κρίσιμη ελληνική αγορά. Υποστηρίζουμε, αναβαθμίζουμε και συνεχώς βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας με στόχο την μέγιστη λειτουργία και οικονομική απόδοση της επιχείρησης.
Για την e-helix, η επιχείρηση σας έχει δύο διαστάσεις χρόνο και χρήμα. Αντιμετωπίζουμε συνολικά και τις δύο συνδυάζοντας τεχνικές, αισθητικές και λειτουργικές παραμέτρους στην όλη προσέγγιση με ταχύτητα και ευελιξία. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού και αυξάνουμε τα περιθώρια κέρδους.

Advanced Design Apps

_ District & Regional Catalog
_ Android native apps
_ iOS native apps

Λεωνίδας Κανέλλος, ΙΤ