Γρήγορη και άμεση υποστήριξη

Το σύστημα e-helix αναβαθμίζεται αυτόματα χωρίς την παραμικρή προσπάθεια του χρήστη. Δεν χρειάζεται καμία εγκατάσταση ή επιπλέον ρύθμιση και τρέχει κατευθείαν στον υπολογιστή σας ή στις φορητές σας συσκευές. Εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία εκ των προτέρων από την αρχική του εγκατάσταση και λειτουργεί αμέσως.

_ Δεν έχει εξάρτηση από άλλες συσκευές
_ Όλα είναι clouding
_ Η πληροφορία είναι διαθέσιμη και μακριά από την επιχείρηση σας
_ Η αναβάθμιση είναι αυτόματη και χωρίς κόστος
_ Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ενεργοποιείται το site και δουλεύει αδιάλειπτα
_ Λειτουργεί σαν Αpp για mobile συσκευές, χωρίς επιπλέον εγκατάσταση