Δημιουργικό Design

Το σύστημα e-helix καλύπτει πλήρως το αισθητικό μέρος του σχεδιασμού με γκάμα σχεδίων, καταλόγων, photo gallery καθώς επίσης και προτάσεις παρουσίασης της εταιρικής σας ταυτότητας. Πολλά σχέδια, επιμέρους εφαρμογές καθώς και μιά διαφορετική θεματολογία είναι στην διάθεση σας για να επιλέξετε.

_ Πολλαπλοί καταλόγοι
_ Χρήση video & high res images
_ Gallery με όλες τις εικόνες
_ Γραφικά σοιχεία και σχέδια
_ Γραμματοσειρές και εικονίδια πλοήγησης