Έχουμε τις λύσεις για κάθε επιχείρηση

Η ευελιξία της λειτουργίας e-helix καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις εστίασης και μαζικής εστίασης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας, το ανθρώπινο δυναμικό, τον κατάλογο και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Για την επιχείρηση σας το κόστος περιορίζεται κατά πολύ τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα.

_ H διαχείριση και ενημέρωση γίνεται άμεσα
_ Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος από χρεώσεις προς τρίτους
_ Προσαρμόζεται, επεκτείνεται και αλλάζει ανάλογα με τις επιλογές σας
_ Λειτουργεί παράλληλα με το το website ή web based συστήματα που υπάρχουν