Διαχείριση χωρίς κόπο:

Παρακολουθήστε την όλη δραστηριότητα από τον υπολογιστή ή το κινητό σας. Ενημερωθείτε για τα reservations ή το delivery του καταστήματος σας με τις ελάχιστες δυνατές κινήσεις. Απαντήστε, μετρήστε και καθορίστε τους καταλόγους, τις προσφορές σας και κατηγοροποιείστε το πελατολόγιο σας.