Μόνο ο Πελάτης:

Διαμορφώστε μια ιδιαίτερη σχέση με το πελατολόγιο σας, καταχωρήστε και επικοινωνήστε επώνυμα σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών, παρακολουθείστε τις επιλογές τους και διατηρείστε μια σταθερή βάση δεδομένων για την επιχείρηση σας με τις προτιμήσεις, την ιδιομορφία ή τη προσαρμογή των προϊόντων σας.